Annons

Var och en är sin egen organisation

Modernt management tillämpar i extrem form idéer av organisationspionjärerna Frederick Taylor och Henri Fayol. I dag förväntas även individer styra sig själva som om de vore en sorts företag.

Uppdaterad
Publicerad

Management ska bidra till att göra organisationer framgångsrika, men frågan är vilket slags management som är effektivast. De rekommendationer som Frederick Taylor och Henri Fayol presenterade i början av förra århundradet utgick från diametralt olika föreställningar om management. Hittills har Fayols rekommendationer fått störst genomslag, men i modernt management finns påtagliga tayloristiska inslag.

Det är i år precis 100 år sedan Frederick Taylor publicerade sina vetenskapligt beprövade managementmetoder: ”The principles of scientific management”. Även om Taylor gav uttryck för tänkesätt som redan präglade den pågående rationaliserings- och standardiseringsrörelsen i USA har han kommit att stå som symbol för ett omänskligt monotont arbetsliv; tänk bara på hur Charlie Chaplin hade det i ”Moderna tider” – eller Magnus Härenstam i filmen ”Tuppen”! ”Taylorism” har blivit ett begrepp med negativ klang, och som person är Taylor beryktad snarare än berömd. Knappast någon vill bli anklagad för att vara taylorist. Ännu värre är det att få epitetet neotaylorist; då har man anammat Taylors värderingar utan att själv nödvändigtvis förstå hur illa det är ställt.

Annons
Annons
Annons
Annons