Var Nordanstig ett medeltida folkland?

Under strecket
Publicerad
Annons

Det finns en kommun i norra Hälsingland som heter Nordanstig. Den bildades 1974 genom att Bergsjö, Gnarp, Hassela och Harmånger slogs ihop till en kommun. Namnet sägs minna om ett gammalt medeltida folkland. Stämmer det? Det finns uppgifter som ger vid handen att ett sådant folkland aldrig har existerat.

Bakom uppfattningen att Nordanstig var en medeltida region, ett folkland eller en ”treding”, ligger det faktum att Hälsingland bevisligen hade två andra sådana territorier: Alir i söder och Sunded i norr (men söder om dagens Nordanstig). De motsvarades kyrkligt av var sitt prosteri, år 1312 belagda i Bollnäs respektive Forsa. Redan i källor från 1200- och 1300-talen står det klart att Alir och Sunded var nära länkade till varandra samt till ett tredje område. I Hälsingelagens rättegångsbalk framgår nämligen att en hälsingsk socken utgjorde en del av en så kallad treding (tredjedel), vilken i sin tur utgjorde en del av landet. Alir och Sunded var uppenbarligen två av dessa tredingar. Vilken var den tredje? Den nämns aldrig uttryckligen med namn.

Annons
Annons
Annons