Annons

Var medeltida kvinnor ovanligt sexfixerade?

”Under medeltiden fördömde prästerna ideligen sexualiteten och krävde att den bara skulle tillåtas i barnalstrande syfte. Detta spillde över i en hård kritik mot kvinnor som förförare av oskyldiga män. Menade man verkligen att kvinnor var ovanligt sexfixerade?”

Under strecket
Publicerad

Teorier om kvinnans förment pilska natur har funnits sedan tidernas begynnelse.

Foto: Universal History Archive/IBL

Teorier om kvinnans förment pilska natur har funnits sedan tidernas begynnelse.

Foto: Universal History Archive/IBL
Teorier om kvinnans förment pilska natur har funnits sedan tidernas begynnelse.
Teorier om kvinnans förment pilska natur har funnits sedan tidernas begynnelse. Foto: Universal History Archive/IBL

Det enkla svaret är ja. Nästan all litteratur i ämnet skrevs av manliga författare, huvudsakligen präster och munkar som var ålagda att leva i celibat, vilket förklarar varför de hade ständiga problem att hantera frågor om sexualitet i allmänhet och dragningen till det motsatta könet i synnerhet. Alltså var det lätt att teorier om kvinnans förment pilska natur spred sig mellan skribenterna.

Annons
Annons
Annons