Annons

Vår kritik är inte riktad mot hjärtregistret

Under strecket
Publicerad

Ett antal forskare och verksamhetschefer inom hjärtsjukvården skriver om de goda resultaten med kvalitetsregistret Swedeheart och antyder att dessa framgångar skulle vara hotade av Riksrevisionens granskning av regeringens satsningar på kvalitetsregister (
Brännpunkt 23/1).

Av Riksrevisionens rapport framgår det tydligt att ”det finns många goda exempel på hur vården med hjälp av uppgifter från kvalitetsregister kunnat utveckla behandlingar och ta bort metoder och produkter som har sämre resultat”. Riksrevisionens kritik är riktad mot det
sätt
som regeringen valt att utöka statens satsningar och som inte utvecklar registren på ett optimalt sätt.

Annons
Annons
Annons