Annons
X
Annons
X

Ivar Arpi: Var helst inte sjuk på sommaren

Vänligen var ej sjuk på sommaren. Det blir så lätt vårdkaos då. Men om du ändå envisas med att bli sjuk så var det åtminstone i en storstad. På landet, i Sveriges mer glesbefolkade bygder, kan landstingen annars tvingas hyra in stafettläkare. Det kostar pengar.

I vårt land envisas så gott som alla med att vara lediga på sommaren, av gammal jordbrukarvana. När vi åker runt under sommaren tar vi med oss våra vårdbehov. Men problemen med sommarbemanning avslöjar dock djupare problem med svensk sjukvård.

I vintras meddelade organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) att hyrläkarkostnaderna ska halveras inom de närmaste två åren. Det låter ju bra med minskade kostnader, men genom åren har många av de föreslagna åtgärderna redan testats i många landsting. SKL:s oro är till viss del befogad; mellan 2010 och 2012 ökade kostnaderna för hyrläkare, även kallade stafettläkare, i samtliga landsting, visar Danjell Elgebrandt i nyutgivna Timbro-rapporten
Räddaren i nöden: Stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad (
Brännpunkt 8/8). Det har skett samtidigt som kömiljarden har införts och landstingen försökt minska köerna. Ofta är det personalbrist som leder till köer, och många har därför använt sig av hyrläkare. Socialstyrelsen varnar för att det som var avsett som en kortsiktig lösning har blivit ett permanent inslag i svensk sjukvård.

Annons
X

Sveriges befolkning är utspridd över en stor yta. Det är särskilt de glesbebodda områdena som har svårt att rekrytera läkare med rätt specialitet. Att man då, som i Östersund, helt sätter stopp för hyrläkare är som att sätta plåster på ett brutet ben. Det fick fem läkare på Brunflos hälsocentral att säga upp sig i protest för att de inte längre tyckte att patienternas hälsa kunde garanteras. I grund och botten finns hyrläkare för att vissa landsting inte har tillräckligt mycket att erbjuda läkare som lön för mödan. Färre och färre vill bo i glesbefolkade kommuner. Därför är kostnaderna för hyrläkare lägst i storstadsområdena. Urbaniseringen pågår fortfarande, och kravet på likvärdig vård över hela landet drar därför upp kostnaderna. Att sätta stopp för rekrytering av stafettläkare äventyrar på så sätt patientsäkerheten i delar av landet.

Det råder brist på specialistläkare i Sverige. I synnerhet är det inom psykiatrin som bristen är mest skriande. I Skaraborg har man varit beroende av hyrläkare, men nu är det stopp. Med hyrläkare blir köerna kortare, men patienten får träffa fler läkare. Utan hyrläkare blir kontinuiteten större, men patienter får vänta länge, och de ordinarie läkarna blir inte avlastade.

Sverige har egentligen inte någon generell läkarbrist, sett historiskt och i jämförelse med andra länder. Det går 3,8 läkare per 1000 invånare, jämfört med 3,1 som är snittet för OECD-länderna. Men behov kan inte bara mätas i absoluta tal, och det är bra att regeringen ökat antalet platser på läkarutbildningen. Förutsatt att kvaliteten på utbildningen bibehålls.

I takt med teknologisk utveckling ökar också förväntningarna på vad sjukvården ska ge oss. Åkommor som en gång var handikappande kan i dag botas. Baksidan av detta framsteg är att det är dyrt. Men kostnaderna för hyrläkare utgör bara runt en procent av de totala vårdkostnaderna. Så varför skruva åt just här?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X