Annons

Var går gränsen för Israel?

SUVERÄNITET Avsikten var redan 1947 att det skulle upprättas två nya stater i Mellanöstern, en judisk och en palestinsk. Samtidigt är frågan om Israels legitima gränser är högst oklar, skriver folkrätts-professorn och före detta UD-sakkunnige Bo J Theutenberg.

Under strecket
Publicerad

Som folkrättsjurist finner jag anledning att uppmärksamma det uttryck ”det suveräna Israel” som ambassadör Eviator Manor använder i sin artikel på Brännpunkt 15/7.
I olika sammanhang har jag tidigare understrukit att så länge den stat Palestina som ”grundlades” genom FN:s generalförsamlings så kallade delningsresolution nr 181 av 1947 inte har definierats till sina gränser, kan inte heller staten Israel definieras till sina gränser.

Även om generalförsamlingens resolutioner generellt sett inte anses ha bindande kraft, var det ändå på grundval av den 1947 antagna delningsplanen som Israel utropade sin självständighet den 14 maj 1948. I den israeliska självständighetsförklaringen hänvisas uttryckligen och enbart till generalförsamlingens delningsresolution nr 181.
Omedelbart efter staten Israels utropande erkändes den nya staten av Förenta staterna, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien samt invaldes i FN den 11 maj 1949.

Annons
Annons
Annons