”Vår fördel har varit små utsläpp i elproduktionen”

Att helt bli av med utsläppen i Sverige, skulle kosta omkring 100 miljarder kronor, skriver artikelförfattarna.
Att helt bli av med utsläppen i Sverige, skulle kosta omkring 100 miljarder kronor, skriver artikelförfattarna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det är en mycket stor kostnad för Sverige att bli helt fritt från utsläpp av koldioxid. Och frågan är också om prislappen är rimlig sett till andra möjliga åtgärder globalt sett för att minska utsläppen. Det skriver Per-Olov Johansson och Bengt Kriström i en replik om koldioxidskatten.

Publicerad
Annons

Rockström med flera har rätt i en sak: det effektivaste sättet att komma åt klimatproblemet är att införa en global koldioxidskatt (SvD Debatt 29/12). För att vara så effektiv som möjligt skall den vara lika i alla länder, då miljöproblemet orsakas av klimatutsläpp till atmosfären helt oberoende av utsläppskällans lokalisering. Skatten skall sättas till ett värde som motsvarade den samhällsekonomiska kostnaden för att släppa ut ett kg koldioxid (säg). Det är en grannlaga uppgift att approximativt räkna ut hur hög skattenivån behöver vara vid givet miljömål, men det är fullt möjligt. Det finns ett stort antal sådana beräkningar och de visar entydigt att Sveriges koldioxidskatt vida överstiger vad som krävs, om alla var med.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons