Var fjärde polis hotad med våld

Var tredje polis har varit sjukskriven på grund av hård arbetsbelastning under de senaste månaderna och var fjärde har utsatts för hot om fysiskt våld, visar en undersökning som Polisförbundet låtit göra.

Under strecket
Publicerad
Annons

Flera av resultaten i intervjuundersökningen bland 1 008 poliser runt om i landet pekar på utsatthet och hård arbetsbelastning. Bland annat visar sig 46 procent ha känt oro för utbrändhet. 27 procent har varit sjukskrivna på grund av pressande arbete.
Dessutom säger tycker 35 procent av de tillfrågade att deras kunnande inte tas tillvara tilräckligt i hierarkiskt uppbyggda oolismyndigheter.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen anser att missförhållandena till stor del beror på briser i ledarskapet.
“Hierarkiska organisationer där medarbetarna inte har tillräckligt med inflytande över det egna arbetet kan bidra till att de anställda oftare sjukskrivs till följd av utbrändhet”, skriver Karlsen i ett pressmeddelande.
Han pekar också på att cheferna kan behöva utbildningar och mentorskap samt möljlighet att utveckla verksamheten tillsammans med sina medarbetare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons