Var fjärde art slås ut av växthuseffekten

Under strecket
Publicerad
Annons

GENÈVE En fjärdedel av jordens växter och djur befaras att utrotas inom de närmaste 50 åren på grund av klimatförändringar. Rönen, publicerade i går, chockar även forskarna bakom studien.
Massutrotningen kan liknas vid när dinosaurierna utplånades för omkring 65 miljoner år sedan. Australiska fjärilar, spanska örnar, unika trädarter i Amazonas, mexikanska jordekorrar och Sydafrikas nationalblomma - alla tros vara inne på sista varvet.
Totalt rör det sig om en miljon djurarter och växtsorter som hotas av utrotning. ”Förfärligt” och ”värre än vi trodde” beskriver studiens huvudförfattare, professor Chris Thomas vid universitetet i Leeds, resultatet.
Studien har gjorts av en internationell grupp forskare med hjälp av FN:s miljöprogram UNEP, och publicerades i tidskriften Nature i går. Det är den hittills största undersökningen i sitt slag.
Forskarna har granskat effekterna av global uppvärmning på 1 103 olika djur- och växtarter i Sydafrika, Brasilien, Europa, Australien, Mexiko och Costa Rica.
Världshaven ingår inte i studien.

Annons

Boven är den globala uppvärmningen av jorden, enligt forskarna. FN uppskattar att jordens medeltemperatur ökar med mellan 1,4 och 5,8 grader till år 2100. Uppvärmningen väntas orsaka mer extremt väder som översvämningar, värmeböljor, torkkatastrofer och stormar.
Många arter kommer inte att kunna anpassa sig till förändringarna eller migrera till andra platser, utan gå under. En del kommer att bli utan mat eller inte kunna föröka sig på grund av varmare klimat; andra kommer att dö av värmeslag eller torka.
Utrotningen av djur ock växter kommer också att slå mot människor, huvudsakligen i u-länderna, som är beroende av naturen för mat, mediciner och tak över huvudet, enligt studien.
Växter och insekter drabbas värst av uppvärmningen, medan djur som lever i bergen har störst chans att överleva eftersom de kan klättra till kyligare trakter.
Det finns forskare som menar att pessimismen är överdriven, och att det ändå sedan istiden visat sig att många arter anpassar sig
och överlever i förändrade klimat.
Utsläpp från bilar och industrier ligger bakom en stor del av uppvärmningen. Enligt forskarna kan sådana utsläpp på knappt hundra år pressa upp jordens temperatur till en nivå man inte upplevt på flera miljoner år.

Annons
Annons
Annons