Annons

Islams dynamiska mellantid. Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islamFilosofin bakom dagens islamistiska våld

”Det outredda förhållandet mellan religiös och sekulär filosofi är ett grundproblem med Fazlhashemis framställning”, skriver Ashk Dahlén i sin recension.
”Det outredda förhållandet mellan religiös och sekulär filosofi är ett grundproblem med Fazlhashemis framställning”, skriver Ashk Dahlén i sin recension. Foto: Gul Rahmat/AP

I en ny bok analyserar Mohammad Fazlhashemi de filosofiska strömningar som ligger bakom dagens våldsbejakande islamism.

Under strecket
Publicerad

År 1976 utkom den brittiske orientalisten Montgomery Watt med sin storsäljare ”The Majesty that was Islam. The Islamic world 661–1100” i vilken han hävdade att den islamiska civilisationen utarmades på nytänkande ungefär samtidigt som Västeuropa trädde ut ur högmedeltiden. Att Watt rubricerade islams intellektuella och kulturella skaparförmåga som något förgånget var betecknande för den orientalistiska synen på islam. Två år därefter kom Edward Saids häftiga kritik av orientalismen, vilket stimulerade framväxten av nya teoretiska paradigm inom islamforskningen. Ett av dessa var den nu vedertagna synen på islam som en pluralistisk religiös tradition i förvandling.

**De senaste två årtiondena **har en uppsjö fallstudier publicerats som kullkastat teorin om att muslimskt tänkande hamnade i stiltje efter 1200-talet. Filosofiska översiktsverk behandlar numera safavidernas Iran (1501–1736) som en dynamisk period för shiitisk teosofi med tänkare som Molla Sadra och Fayz Kashani. Att det har utkommit en svensk studie av Mohammad Fazlhashemi som belyser de filosofiska och politiska idéströmningar som formades under islams ”mellantid” är därför välkommet.

Annons
Annons
Annons