Annons
X
Annons
X

”Var finns satsningarna på sjuksköterskor?”

Bristen på sjuksköterskor är skriande. Men istället för att höja lönerna och förbättra villkoren sänks kraven och andra grupper med lägre utbildning får ta över. Det är fel väg, skriver sjuksköterskor.

Foto: Tore Meek/TT

DEBATT | SJUKSKÖTERSKOR

Vid en jämförelse är gapet slående mellan hur brister i vården och skolan hanteras av ansvariga politiker och chefer.

Var tionde vårdplats vid sjukhusen är i dag stängda på grund av brist på sjuksköterskor. Läget är allvarligt, särskilt med tanke på att Sverige redan har lägst andel vårdplatser jämfört med övriga europeiska länder. Konsekvenserna är kända. Uppskjutna operationer, förlängda kötider, överbeläggningar och patienter som utlokaliseras till satellitavdelningar. Ojämlikheten i vården ökar. Trots detta beskrivs vården av ansvariga som säker.

Vården vid sjukhusen har blivit alltmer komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som vårdas på avdelningar är de som är svårast sjuka samt sköra äldre personer. Patienter som tidigare vårdades i intensivvård kommer i dag direkt till vårdavdelningar. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att göra kvalificerade bedömningar, tolkningar av patienters omvårdnadsbehov samt att i partnerskap med patienten föreslå omvårdnadsåtgärder. Eftersom det är brist på specialistutbildade sjuksköterskor innebär det att grundutbildade sjuksköterskor ofta får ta ett orimligt stort ansvar. Stressen i teamet ökar i takt med dyra tillfälliga lösningar och inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag. Sjuksköterskebristen leder till dålig kontinuitet för patienter och personal.

Annons
X

Vi är mycket oroade över hur politiker och ansvariga chefer agerar. Sveriges Kommuner och Landstings egna mätningar visar att antalet vårdrelaterade infektioner och trycksår ökar, ändå upprepas gång på gång att sjuksköterskebristen inte hotar patienternas säkerhet. Detta trots att vetenskapliga studier visar att sjuksköterskans kompetens, och antal patienter hen ansvarar för, har betydelse för patientens överlevnad och antal komplikationer.

En allt mer populär lösning är att istället ersätta sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor med undersköterskor. Flera yrkesgrupper behövs i teamet men andra yrkesgrupper kan inte ersätta sjuksköterskor.

Vid en jämförelse är gapet slående mellan hur brister i vården och skolan hanteras av ansvariga politiker och chefer. För skolans del vidtogs krafttag för att alla lärare ska vara behöriga och krav på lärarlegitimation infördes. Karriärtjänster som förstelärare och lektorer skapades för att göra yrket mer attraktivt. Staten bidrog med statsbidrag för att höja lönerna. När det gäller sjuksköterskebristen planeras istället sänkta kompetenskrav där högskoleutbildning föreslås ersättas med gymnasienivå. Det finns idag många sjuksköterskor som lämnat sitt arbete i vården men ingen ansvarig tar reda på orsakerna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är uppenbart att många beslutsfattare värderar sjuksköterskans omvårdnadskompetens lågt. Det är tragiskt att den stora förloraren är patienter och närstående.

  Ami Hommel, leg sjuksköterska, docent, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

  Ewa Andersson, leg sjuksköterska, Dr med vet, styrelseledamot Svensk sjuksköterskeförening

  Gunilla Borglin, leg sjuksköterska, docent

  Fagerberg Ingegerd, leg sjuksköterska, professor em

  Maria Giovinazzo Brovall, leg sjuksköterska, biträdande professor

  Lena Gunningberg, leg sjuksköterska, professor, vetenskapligt råd Svensk sjuksköterskeförening

  Eva Jangland, specialistsjuksköterska, Med Dr

  Åsa Muntlin Athlin, specialistsjuksköterska, Med Dr

  Marit Silén leg sjuksköterska, Fil.dr, styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening

  Yvonne Wengström, leg sjuksköterska, professor, vetenskapligt råd Svensk sjuksköterskeförening

  Helle Wijk, leg. sjuksköterska, docent, styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening

  Ania Willman, leg sjuksköterska, professor em, tidigare ordförande Svensk sjuksköterskeförening

  Joakim Öhlen, leg sjuksköterska, professor, vetenskapligt råd Svensk sjuksköterskeförening

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Tore Meek/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X