Annons
X
Annons
X

Var finns det nya näringslivet?

Moderaternas Per Schlingman efterlyser ett nytt näringsliv.

NYSTART De utmaningar Sverige idag står inför kräver ett modernt ledarskap. Jag vill se ett nytt näringsliv kliva fram som genom långsiktighet och ansvarstagande i både med- och motgång bestämt sig för att bli en aktör som starkt bidrar till att ta landet ur krisen, skriver Per Schlingmann inför dagens riksdagsdebatt om bonusar.

Den globala kris vi befinner oss i är så djup och drabbar Sverige med en sådan kraft att hela Sverige måste ta ansvar så att vi gemensamt kan arbeta oss igenom krisen. Sällan har behovet av ansvarstagande varit större än nu. I denna situation måste hela Sverige hålla ihop.

Det politiska ledarskapet har ett särskilt ansvar för att värna statsfinanserna, upprätthålla sysselsättningen och försvara välfärdens kärna. Vi som är verksamma inom politiken ska vara öppna med hur ekonomin utvecklas, men vi måste också våga blicka framåt.

Annons
X

En annan aktör vars agerande är avgörande för hur krisen utvecklas och hur vi kan ta oss ur den, är näringslivet. Det är viktigt att företagen är konstruktiva aktörer vars agerande bidrar till att Sverige kan arbeta sig ur krisen. Företagen har ett viktigt samhällsansvar, inte minst i ett läge när många samtidigt kräver att landets skattebetalare ska stå för en del av notan.

I dessa tider när girighet och orimliga bonusar står i centrum är det viktigt att också se det ansvarstagande som finns i näringslivet. Det finns exempel på företag som aktivt använder sina resurser för att behålla och utveckla sina medarbetares kompetens. Det är motsatsen till de företag som trots förluster och varsel ändå delar ut bonusar. Ansvarstagandet märks också hos alla de småföretagare som kämpar sig fram, trots försämrade kreditmöjligheter och minskad efterfrågan.

Jag inser att politiken har en uppgift och näringslivet en annan. En av politikens uppgifter är att skapa rätt förutsättningar för sund företagsamhet. Men den bild av näringslivet som nu växer fram minskar våra möjligheter att bevara en sund marknadsekonomi. Därför tillåter jag mig som representant för politiken att ha synpunkter. Och det finns särskilt en fråga jag ställer mig:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Var är det progressiva näringslivet?

  Nu mer än någonsin finns utrymmet för näringslivet att träda fram och med handlingskraft markera starten på en utveckling mot mer av ansvarstagande. Sällan har det behövts mer än nu. I denna tid när marknadsekonomin ifrågasätts och där girigheten pekas ut som en av de viktigaste förklaringarna är det viktigt att företagare, företag och näringslivets organisationer agerar med samhällsansvar och visar på den nytta och lust som företagande medför för människor och samhället. I en tid av kris behövs näringslivet mer än någonsin. Det finns några områden som är särskilt viktiga.

  Många svenska ägare och ledningar har mycket att lära av hårt arbetande svenskar som sparar och tar ansvar för sina familjer.

  För det andra tror jag att det finns väldigt få svenskar som inte reagerar mot den girighet som gett upphov till den globala finanskrisen, men som vi nu också ser tecken på i verksamheter som visar upp svaga resultat. Allt det goda ägare och företagare bidrar med riskerar att skymmas.

  Att man allt oftare hör människor tala om ”dom där uppe” borde mana till eftertanke. Det kommer att bli viktigt att företagen visar ansvar när varsel övergår i uppsägningar.

  För det tredje så tror jag att många har svårt att förstå hur näringslivsaktörer på olika sätt kräver att statsfinanserna ska äventyras genom krav på offentliga medel och allmänna efterfrågestimulanser. För den som bär det nationella ledarskapet är bland det allra svåraste att hålla hårt i statsfinanserna.

  Kraven på att vi ska överge ansvaret och öka utgifterna är enorma från kommunsektorn, fackföreningsrörelsen och andra. Att företagssektorn också kräver stöd och att näringslivets organisationer driver på för en mer expansiv politik ökar trycket på politiken.

  Med en försvagad näringslivsröst så är jag övertygad om att det bara är en tidsfråga innan vi kommer att få se mer av lagstiftning. Här tycker jag att näringslivet självt måste agera. Tillfället är utmärkt att själv sätta upp mål och erbjuda stöd för att öka mångfalden i företagen och bättre ta tillvara kompetensen i samhället.

  Det kan tyckas vara en hård bild av svenskt näringsliv som tecknas i form av kortsiktighet, girighet och ansvarslöshet. Men samtidigt är det den bild av näringslivet som nu träder fram och som förstärks.

  Efter åratal av diskussioner kring kvartalskapitalism visar den senaste tidens händelser att det finns ett behov av förnyelse i näringslivet. På sikt behöver vi utveckla den marknadsekonomi som vi i grund och botten värnar, till att omfatta de värderingar som krävs för att både ta ansvar för Sverige och återställa förtroendet för näringslivet.

  Men också om att visa modernt ledarskap i de utmaningar som Sverige nu står inför. Jag efterlyser ett näringsliv som kliver fram och bestämmer sig för att bli en aktör som bidrar till att ta Sverige ur krisen. Ägare som tar långsiktigt ansvar. Företagsledningar som förstår att vara förebilder för många och därför agerar därefter. Aktörer som utvecklar det goda ledarskapet där varje medarbetare synliggörs och tas tillvara.

  Finanskrisen borde innebära en välbehövlig nystart för hur stora företag agerar och vad som utgör ett modernt ledarskap. Jag vet att de finns. Nu är det dags att träda fram. Ett progressivt näringsliv behöver vi nu mer än någonsin.

  Per Schlingmann

  partisekreterare (M)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X