Annons

Var femte plats på äldreboendena har försvunnit

Mer än 20 procent av vårdplatserna har försvunnit från äldreboendena i landet under de senaste tio åren, visar statistik från Socialstyrelsen.

Trycket ökar på de anhöriga samtidigt som biståndshandläggare upplever att de äldre har allt svårare att få vård.

Äldreminister Maria Larsson (KD) menar att kommunerna måste bli bättre på att utnyttja investeringsstödet för äldreboenden.

Publicerad

Trenden ser likadan ut i hela landet. Platser på äldreboenden försvinner varje år. Under det senaste decenniet har 25 000 av landets vårdplatser gått upp i rök, det vill säga mer än var femte plats. I Stockholms län, där andelen äldre ökat med 26 procent det senaste decenniet har dryg 4 500 vårdplatser försvunnit under samma tidsperiod, visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Regeringen inrättade år 2007 ett investeringsstöd för äldre- bostäder för att råda bot på platsbristen ute i kommunerna. Äldreminister Maria Larsson (KD) förnekar inte att det fortfarande finns kommuner som har brist på äldreboenden.

Annons
Annons
Annons