Annons

Tusentals växter och djur hotas av utrotning

Karin Ahrné, forskare vid SLU:s Artdatabanken.
Karin Ahrné, forskare vid SLU:s Artdatabanken. Foto: Emma-Sofia Olsson

Varg, igelkott, tumlare och tusentals andra arter är hotade i Sverige när skogar avverkas och ängar växer igen. Nu börjar ett annat, växande problem att göra situationen ännu värre: svenskarnas trädgårdar. Men det finns också ljuspunkter i artmörkret.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Två av Sveriges rödlistade arter möts –ängssalvia, starkt hotad, och svävflugedagsvärmare, nära hotad.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Backtimjan, rödlistad, är värdväxt för larverna av nära ett tjugotal fjärilsarter, varav 16 är rödlistade.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Fältmalört (bladen) är en annan kärlväxt som är viktig värdväxt för ett tjugotal fjärilsarter.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Svensk skogshare bedöms ha minskat med 15 procent på tio år.

Foto: Hasse Holmberg/ TT

Karin Ahrné på Berthåga kyrkogård utanför Uppsala, där Svenska Kyrkan har skapat gynnsam miljö för biologisk mångfald.

Foto: Emma-Sofia Olsson

På kyrkogårdens anlagda blomsteräng har ett drygt fyrtiotal dagfjärilar observerats.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Klöverblåvinge är just nu den blåvinge som flyger i störst antal på ängen.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Men också violettkantad guldvinge, nära hotad, förekommer.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Karin Ahrné menar att förändringarna i naturen sker ”i en helt annan takt ” nu.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Svävflugedagsvärmare är en annan rödlistad fjäril som påträffas på Berthåga kyrkogård.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Leopardnycklar är en orkidé som växer längs bäcken på kyrkogården där den såtts ut avsiktligt av en tidigare anställd.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, enligt Naturvårdsverket.

Foto: Merike Linnamagi/Naturvårdsverket

Detsamma gäller Vresrosen som tränger ut andra arter och minskar den biologiska mångfalden.

Foto: Bengt Ekman/TT

Även Lupiner kan, på sikt, förändra hela ekologin.

Foto: Lisa Abrahamsson/TT

Karin Ahrné och Ulf Bjelke, forskare vid SLU:s Artdatabanken.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Sverige håller på att växa igen, huggas ner och värmas upp. På runt 50 år har 17 procent av ängs- och betesmarken försvunnit. Temperaturen har stigit med omkring 2 grader på drygt 100 år. Samtidigt ersätts gammal, artrik skog av nya artfattiga skogsplantager.

Konsekvenserna för den biologiska mångfalden är stora. Tusentals svenska växt- och djurarter är hotade, enligt Artdatabankens senaste sammanställning. De hotade arterna finns bland växterna på marken, insekterna i luften, fåglarna, fiskarna, däggdjuren – ja, snart sagt alla former av liv i landet.

Annons
Annons
Annons