Var femte dement får inte rätt diagnos

Var femte dement person får ingen diagnos och andra utreds för dåligt. Vikten av tidig diagnos, färre psykofarmaka och mer personlig omvårdnad betonas i de riktlinjer för demensvården som Socialstyrelsen tagit fram.

Under strecket
Publicerad
Annons

Uppskattningsvis 148 000 svenskar lider av demens. Varje år insjuknar cirka 24 000 nya personer, ett antal som antas växa framöver när andelen äldre i samhället ökar.

Hur dessa människor bemöts och behandlas varierar stort över landet och därför har Socialstyrelsen nu för första gången kommit med nationella riktlinjer som riktar sig både till sjukvården och kommunernas socialtjänst som svarar för omvårdnaden.

Annons
Annons
Annons