Annons

Var är valfriheten inom borgerlig familjepolitik?

Publicerad

Madeleine Lidman skriver den 19/8 att maxtaxan straffar deltidsföräldrar att den bör avskaffas, men hon berör bara en liten del av orättvisan och förmyndarmentaliteten i familjepolitiken.

I korthet går den ut på att staten med hjälp av skatte- och bidragssystemen skall åstadkomma en familjetyp där alla föräldrar arbetar heltid utanför hemmet utom under de perioder då staten finner en annan modell lämplig och då med jämnt för- delad hemmatid mellan föräldrarna. Endast denna familje- modell skall stödjas av samhället.

Annons
Annons
Annons
Annons