Var 40:e svensk dement år 2050

Antalet demenssjuka väntas öka kraftigt i Sverige. En ny prognos visar att ökningen blir 80 procent fram till 2050. I hela världen väntas antalet som får Alzheimers sjukdom fyrdubblas på ­samma tid.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ärftlighet och hög ålder är de viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Antalet människor som blir dementa kommer därför att öka i takt med att svenskarna blir allt äldre.

Enligt statistik i en ännu opub­licerad rapport från Socialstyrelsen, som SvD har tagit del av, var 142000 svenskar dementa 2005. Det motsvarar 1,6 procent av befolkningen.

Annons
Annons
Annons