Vapenexport stärker länder som förtrycker

Under strecket
Publicerad
Annons

Sveriges vapenindustri är ofta snabb på att instämma i att Sverige ska ha en ansvarsfull och strikt exportkontroll av krigsmateriel. Men när förslag läggs fram som riskerar att hindra deras verksamhet låter det annorlunda. Robert Limmergård, generalsekreterare i Säkerhets- och försvarsföretagen SOFF, anför på Brännpunkt 2/4 en rad argument mot ett stopp för vapenexport till diktaturer. Tyvärr är argumentationen dåligt underbyggd och i vissa fall rent missvisande.

Limmergård försöker för det första avdramatisera viss typ av vapenexport som anses ha så kallad ”ickeförstörelsebringande verkan”. Till dessa vapentyper hör bland annat radarsystem som kan användas såväl som en del av en krigföring som i övervakning. Det är förvånande att en företrädare för vapenindustrin själv inte inser det. Om det är något som visar på den dubbelmoral som Limmergård försöker avvisa, så är det just detta.

Annons
Annons
Annons