Annons
X
Annons
X

Vapen bland civila hämmar utveckling

Den okontrollerade handeln med vapen är ett av vår tids stora problem. Vi måste därför arbeta hårdare för att uppmärksamma problemen internationellt och öka vapenkontrollen, skriver riksdagsledamot Christer Winbäck (FP).

[object Object]
En Smith & Wesson .44 Magnum och under den en .357 Magnum. Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | VAPENKONTROLL

Spridningen och användningen av små och lätta vapen är en starkt begränsande faktor för utveckling och välstånd.
Christer Winbäck

I helgen som gick samlades ett 80-tal parlamentariker och experter från stora delar av världen i Sveriges riksdag, på inbjudan av Parlamentarikerforum, en organisation som förenar parlamentariker som arbetar för en begränsning av den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen. Under konferensens två dagar dog uppskattningsvis 2600 människor i världen av väpnat våld, däribland i den uppmärksammade skolskjutningen i Connecticut, USA.

Den okontrollerade handeln med små och lätta vapen är ett av vår tids stora problem, och ett verkligt massförstörelsevapen. Runt en halv miljon människor dör varje år till följd av våld relaterat till lätta vapen, det är fler än 1300 människor per dag. En begränsning av den okontrollerade spridningen av dessa vapen skulle vara en stor humanitär insats för hela världen.

Annons
X

I USA har det vid tidigare skolskjutningar rests enstaka röster om vapenbegräsning, men de har snabbt tystats av NRA, den mäktiga vapenlobbyn. Nu verkar opinionen vara betydligt större och ljudligare. Många har på bloggar, i tidningar och dess ledarsidor ifrågasatt den överdrivna vapenkultur som frodas och som det andra tillägget till deras konstitution ger dem rätten till.

Små och lätta vapen är de mest använda vapnen i dagens konflikter. Enligt uppgifter från FN finns idag minst 875 miljoner lätta vapen tillgängliga i världen, varav merparten i civila händer. De finns i många hem, ute på gatorna och i kriminell verksamhet. Vapnen skapar rädsla, otrygghet och undergräver social och ekonomisk utveckling och drabbar främst kvinnor och barn.

Det är därför viktigt att fortsatt verka internationellt för att uppmärksamma problemet och att lägga större vikt vid att bidra med resurser för att fattigare länderna ska kunna hantera exportkontroll, märkning av vapen, förstörelse av överskott och avväpningskampanjer.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  FN antog 2001 en handlingsplan där varje land uppmanas att utarbeta handlingsplaner för att hindra den okontrollerade spridningen av lätta vapen. Med ökad kontroll över vapenflöden kan vi också leva ett betydligt tryggare liv i vårt eget land.

  I USA höjs idag röster för en begränsning, även av politiker som tidigare varit emot. Flera har sedan dådet omvärderat sin inställning. Ett citat ur kommentarsfälten i USA: ”Jag är en aktiv jägare, men jag är också förälder. Jag får inse att jag måste börja leva med begränsningar kring mitt vapeninnehav, för att skydda mina barn och vårt framtida samhälle”.

  Parlamentarikerforum kommer att stötta dem som verkar för en begränsning av den okontrollerade spridningen av vapen. En konferens i Washington med detta tema planerades redan innan det tragiska dådet i Connecticut.

  Alla människor har rätt att växa upp och leva i samhällen fria från väpnade konflikter. Spridningen och användningen av små och lätta vapen är en starkt begränsande faktor för utveckling och välstånd. Mycket återstår att göra – nu vi har alla ett ansvar att göra världen till en fredligare plats.

  CHRISTER WINBÄCK (FP)

  riksdagsledamot, vice ordförande Parlamentarikerforum

  Annons
  Annons
  X

  En Smith & Wesson .44 Magnum och under den en .357 Magnum.

  Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X