Annons

Vänta på utredningarna innan Arkdes inordnas i Moderna

KULTURDEBATT Regeringen har en unik möjlighet att skapa goda förutsättningar för arkitekturen i Sverige. Men det finns risker med regeringsförslaget där Arkdes helt inordnas i Moderna museet. Det unika mötesplatsuppdraget måste tas om hand på bästa sätt där arkitekturens hela bredd tas tillvara, skriver förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter.

Under strecket
Publicerad

Moderna museet.

Foto: DAN HANSSON.

Moderna museet.

Foto: DAN HANSSON.
Moderna museet.
Moderna museet. Foto: DAN HANSSON.

Begreppet arkitektur innefattar allt mänskligt formande av den fysiska miljön. I princip alla våra livsmiljöer är gestaltade av en mänsklig hand. Arkitektur kan studeras, visas, diskuteras och utvecklas från en rad olika perspektiv – arkitekturen som konstart, arkitekturen som en samhällsförändrande faktor och arkitekturen som en näringsgren.

Annons
Annons
Annons