Vänta på utredningarna innan Arkdes inordnas i Moderna

KULTURDEBATT Regeringen har en unik möjlighet att skapa goda förutsättningar för arkitekturen i Sverige. Men det finns risker med regeringsförslaget där Arkdes helt inordnas i Moderna museet. Det unika mötesplatsuppdraget måste tas om hand på bästa sätt där arkitekturens hela bredd tas tillvara, skriver förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter.

Under strecket
Publicerad
Moderna museet.

Moderna museet.

Foto: DAN HANSSON.
Annons

Begreppet arkitektur innefattar allt mänskligt formande av den fysiska miljön. I princip alla våra livsmiljöer är gestaltade av en mänsklig hand. Arkitektur kan studeras, visas, diskuteras och utvecklas från en rad olika perspektiv – arkitekturen som konstart, arkitekturen som en samhällsförändrande faktor och arkitekturen som en näringsgren.

I vårt remissvar hävdar vi att regeringsförslaget inte är ett tillräckligt bra beslutsunderlag. Analysen kring konsekvenser för Arkdes mötesplatsuppdrag, den pedagogiska verksamheten, basutställningen, med mera, är inte nog genomarbetad. Dessutom pågår två utredningar med avgörande påverkan på Arkdes just nu: Gestaltad livsmiljö, om en ny statlig politik för arkitektur, form och design, och Museiutredningen. Varför inte vänta några månader på utredarnas analys i stället för att hasta fram ett beslut nu?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons