Annons

Vänta med tvärsäkra uttalanden

LÄKARETIK Vi vet ännu väldigt lite om vad som hände när den för tidigt födda flickan på Astrid Lindgrens barnsjukhus dog. Bara om läkaren följt praxis och ändå fälls finns det grund för en ordentlig översyn av de etiska riktlinjerna, skriver socialminister Göran Hägglund.

Under strecket
Publicerad

Det uppmärksammade fallet med läkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus som misstänks för dråp på en för tidigt född flicka har satt igång en viktig, men samtidigt mycket svår, debatt. Det handlar om vården i livets slutskede.

I det enskilda fall som föranleder debatten har vi i skrivande stund väldigt lite kunskap. Det är därför fel att, som somliga gör, dra förhastade slutsatser om händelsen och vilka åtgärder som bör vidtas.

Annons
Annons
Annons