Vänsterpartiets skuggbudget

Vänsterpartiet presenterade nu på morgonen sin skuggbudget. SvD.se rapporterade direkt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Här en kort sammanfattning av V:s budgetförslag:

 • Satsning på mer personal och utbildning inom äldreomsorgen.
 • Satsning på generationsväxling på arbetsmarknaden. 25 000 jobb skapas genom satsningar på lärlingsanställningar i bristyrken, traineeprogram i offentlig sektor och omsorgsjobb.
 • Vänsterpartiet vill införa en riskkapitalfond för hållbar industriell utveckling och avsätter särskilda medel för att stödja innovationer och utveckling inom mindre företag.
 • Byggandet av hyresrätter behöver öka till 20 000 om året.
 • Ökad kapacitet på järnvägen och ökat kollektivt resande.
 • Ett nytt klimatprogram med stöd till kommuner, landsting och företag för att bygga ut vind- och solkraft.
 • Höja kvaliteten i skolan, förskolan, äldreomsorgen och sjukvården genom att anställa mer personal och öka anslagen.
 • Vårdplatsgaranti och en satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor.
 • Skolmiljard som riktas till skolor där behoven är som störst.
 • Regeringens Fas 3 avvecklas. Istället vill vi genomföra en bred satsning på utbildningsplatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
 • RUT-avdraget avskaffas och istället förbättra vardagen för alla dem som arbetar kvällar, nätter och helger genom att lägga pengarna på 15 000 platser inom barnomsorg på obekväm arbetstid.
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons