Annons
X
Annons
X

Vänsterpartiet har en läxa att lära av krisen

Euron måste bort och tyglarna för bank- och finansmarknaden stramas åt. För vänsterns del finns också en annan lärdom att dra av krisen: det går inte att bygga långsiktig vänsterpolitik på att öka statsskulden, skriver partiledarkandidaten Jonas Sjöstedt (V).

[object Object]
Vänsterpartiet måste klara jobben, rättvisan och välfärden med ordning i statsfinanserna, skriver Jonas Sjöstedt som hoppas få leda partiet efter Lars Ohly. Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | EUROKRISEN

Det globala ekonomiska systemet befinner sig i djup kris. Den avreglerade finanskapitalism som gav oss krisen 2008 visar nu alla tecken på att en ny nedgång står för dörren.

Krisens pris betalas av de miljo
ner människor som nu blir fattiga
och arbetslösa. I denna tid behövs en socialistisk vänster som förmår formulera radikala och realistiska alternativ om ekonomisk demokrati.

En starkt bidragande orsak till krisen i Europa är EMU, EU:s valutaunion. Euron skapades av politiska prestigeskäl som ett sätt att centrera makt till EU. De ekonomiska argumenten för en gemensam valuta har alltid varit svaga. Euron gör det svårare för krisländer att ta sig ur den nu- varande krisen. Den gemensamma räntan för ekonomier med helt olika ekonomisk utveckling ledde i flera länder först till överhettning och prisökningar, nu till djup stagnation och bristande konkurrenskraft.

Annons
X

I dag styrs EU:s krispolitik av kortsiktiga nödlösningar. Euron och bankerna ska räddas till varje pris, och priset är högt när välfärden mals till grus och unga människor berövas sin framtid.

Förslaget om euroobligationer är ytterligare ett försök att rädda ett ickefungerande system i stället för att åtgärda de grundläggande problemen. EU har varit oförmöget att ta till nödvändiga åtgärder som ordnade skuldavskrivningar där även de banker som har köpt krisländernas obligationer får vara med och betala. I stället gäller finanskrisens huvudregel om att vinsterna är privata medan förlusterna görs offentliga.

Dagens EU är på väg att krossa det som fanns kvar av gamla drömmar om ett folkligt europeiskt samarbete. Nu brådskar det att avveckla euron under ordnade former. Alternativet kan bli att valutaunionen upplöses i ekonomiskt, socialt och politiskt kaos.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vänsterpartiet gjorde avgörande insatser för att Sverige skulle stå fritt från euron medan borgerliga företrädare som Reinfeldt och Borg ville att vi skulle gå med. Nu gör de sitt bästa för att knyta vår ekonomiska politik närmare en valutaunion som är på väg att falla. Det är knappast att ta ansvar för Sverige.

  Men självklart har den finansiella
  krisen fler orsaker. En är den okontrollerade utvecklingen av finansmarknaden. Bank- och finansmarknaden behöver
  strama tyglar i form av nya regler
  och politisk kontroll. Det är helt orimligt att en finansmarknad med hybris ska tillåtas krossa välfärden i hela länder som Irland och Island.

  Vänsterpartiet har föreslagit ett helt program med nationella och internationella åtgärder för att reglera finansmarknaden. Bland förslagen finns höjda kapitaltäckningskrav, ett effektivt förbud mot bankernas handel med egna medel och att bankerna måste tvingas skilja på bankverksamhet som samhället måste garantera och annan finansiell handel. Vi vill stödja framväxten av nya lokala, gärna kooperativt ägda, sparbanker som också kan vara motorer för regional utveckling.

  För vänstern finns en annan viktig lärdom att dra av dagens kris. Sveriges låga statsskuld är en avgörande fördel i dessa kristider. Det går inte att bygga långsiktig vänsterpolitik på att öka statens skuldsättning. Vänsterpartiet gjorde avgörande insatser för att sanera statens finanser efter 90-talskrisen. Det var bra och nödvändigt. Däremot skedde det delvis genom åtgärder som ökade klassklyftorna i Sverige och drabbade utsatta grupper hårt. Det förtjänar kritik. Vi måste klara jobben, rättvisan och välfärden med ordning i statsfinanserna.

  Skillnaden mellan oss och regeringen inom den ekonomiska politiken finns på andra områden. Vi vill att den ekonomiska politiken ska vara mer anpassad till konjunkturen och vi vill att full sysselsättning ska vara dess övergripande mål. Vi vill beskatta de som tjänar mest och satsa mer på välfärd och att få de arbetslösa i arbete. Vi vill göra större samhälleliga investeringar inte minst för att minska utsläppen av växthusgaser, bygga bostäder och modernisera järnvägen.

  Den globala finanskapitalismen är ett instabilt och farligt system som skapar stora rike- domar åt några få samtidigt som inkomstklyftorna ökar i en rad andra länder. Den andel av produktionens värde som blir lön till dem som arbetar faller stadigt. Det är kapitalet som har över- taget. Så glider samhället isär allt mer. Trots samhällets rikedom förmår vi inte att klara grundläggande gemensamma uppgifter som att ge våra barn bra utbildning, våra unga arbete, de sjuka trygghet eller göra de nödvändiga investeringarna för klimatet. Allt detta kräver mer av gemensam politik, inte mindre.

  JONAS SJÖSTEDT (V)

  riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X

  Vänsterpartiet måste klara jobben, rättvisan och välfärden med ordning i statsfinanserna, skriver Jonas Sjöstedt som hoppas få leda partiet efter Lars Ohly.

  Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X