Vänsterpartiet går i otakt med väljarna

Kristdemokraterna: Till skillnad från vänstern så litar vi på föräldrarna.

Under strecket
Publicerad
Annons

Totalt bristande tilltro till föräldrarnas förmåga att se till sina barns bästa är vad som framkommer i repliken från två vänsterpartister (Brännpunkt 3/5). Genom vårdnadsbidraget har vi gjort det möjligt för dem som vill korta sina arbetsdagar eller vara hemma lite längre med sina små barn än vad föräldraförsäkringen medger. Det gillar väljarna, men inte Vänsterpartiet.

När vi lät Sifo fråga 1000 personer hur de såg på vårdnadsbidraget var beskedet tydligt. Den linje som Vänsterpartiet och resten av den rödgröna oppositionen förespråkar – att kommuner ska vara förbjudna att erbjuda vårdnadsbidrag – fick bara stöd av 8 procent. Lite drygt hälften tyckte att det var bra att kommunerna kan erbjuda ett vårdnadsbidrag och ytterligare en knapp tredjedel av de svarande vill att det ska vara obligatoriskt för kommunerna.

Annons
Annons
Annons