Vänsterpartiet

Fråga 1: Hur ska vården bli mer jämlik i landet?

Fråga 2: Räcker dagens vårdplatser?

Fråga 3: Hur ska dagens personalbrist och kommande rekryteringsbehov lösas?

Fråga 4: Hur ska vården av multisjuka förbättras?

Fråga 5: Vad ska göras för att få fart på IT-utbyggnaden för såväl personal, patienter och den medicinska forskningen?

Fråga 6: Hur ska sjukvårdens finansiering klaras på sikt? Högre skatter, avgifter, försäkringar eller vad...?

Fråga 7: Är det en rimlig fördelning mellan privat och offentligt inom sjukvården idag?

Under strecket
Publicerad
Annons

1. Behoven ska styra vården och inte vinstintressen och marknadsmodeller, som New Public Management. Skattemedel inte ska kunna gå till vinstdrivande företag i vården och LOV i primärvården ska upphöra.

2. I en del landsting är det brist på vårdplatser. För att lösa problemen föreslår vi en satsning på 1,5 miljard till hälso- och sjukvården, som i varje landsting och region kan gå dit behoven är störst.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons