Annons

Jayne Svenungsson:Vänstern vill göra Paulus till revolutionär

På senare tid har Paulus fått en renässans bland vänsterintellektuella filosofer som vill plädera för en radikal universalism. Men nytolkningarna av aposteln balanserar på gränsen till anakronistiska övergrepp.

Under strecket
Publicerad

Ett av de starkast närvarande motiven i den judiska bibeln, tillika kristendomens Gamla testamente, är vad vi med ett modernt ord skulle benämna minnespraktiker. ”Men jag minns Herrens gärningar, jag minns dina forna under” skriver psalmisten som svar på sin egen modfälldhet (Ps. 77:12). Och när skräcken lamslår och hoppet sinar manar profeterna gång efter annan folket att inte glömma den Gud som i historiens gryning förlöst dem ur slaveriets bojor och som svurit dem sin trohet intill tidens yttersta dagar.

De bärande bjälkarna i denna bibliska minnespraktik är två. Den ena är förbundstanken, föreställningen om ett band av ömsesidiga löften och förpliktelser mellan Gud och Israels folk. Den andra är övertygelsen om att denne Guds självaste väsen stavas i orden rättvisa och trofasthet. Därav profeternas trosvisshet att Gud står fast vid sina löften om upprättelse även om den förhandenvarande historiska situationen ger sken av det motsatta. Därav, också, grunden för det okuvliga hopp som når sitt starkaste uttryck i idén om en kommande messiansk befrielse.

Annons
Annons
Annons