Vänsterdebattörernas förklaring haltar

Under strecket
Publicerad
Annons

Debattörer till vänster började redan under valrörelsen muttra och mullra över journalistikens intresse för praktikaliteter som skatt, och tydliga skiljelinjer mellan blocken som rut-avdraget. En torftig valdebatt som bara handlar om plånboksfrågor, sades det många gånger om. Ordet plånboksfrågor spottades fram som vore de uttryck för en brist på dygd hos väljare som borde se det storslagna istället för att bry sig om värdsliga ting som skatter och privatekonomiska konsekvenser.

Så gick folket till val och en period av oklarhet kring hur oppositionen egentligen var formerad följde. S letade ledare och De rödgröna fanns inte mer. Till detta ett SD som ibland är i opposition, ibland inte. Men nu har S en partiledare och ett lag börjar formeras. Givetvis väcks återigen frågor kring alternativen i svensk politik. Givetvis återuppstår intresset för de skiljelinjer mellan blocken som funnits. Finns skiljelinjerna kvar eller ser vi nya skillnader uppstå med en ny partitopp? Ritas den politiska kartan om eller är topografin densamma? Sådant intresserar sig inte helt förvånande både nyhetsjournalister och tyckare för. Till socialdemokratiska kommentatorers förtret – har jag märkt.

Annons
Annons
Annons