Slädhundar vid Bajkalsjön, Ryssland.
Slädhundar vid Bajkalsjön, Ryssland. Foto: TT

Vänskapen som kom att förändra världen

För mellan 11 000 och 32 000 år sedan kom hundens vilda förfäder till mänskliga bosättningar. Sedan dess har hunden domesticerats av människan – och människan av hunden.

Publicerad

Människor och andra djur föds i en viss social kontext. Omgivningen formar oss och vi formar omgivningen. Det gör vi bland annat genom att använda språk. På så vis lär vi oss att förstå oss själva och världen omkring oss, och vi påverkar andra. Den tyske filosofen Heidegger betraktade språk och värld som likursprungliga (gleichursprünglich). Med detta menar han att det inte finns något språk före världen och ingen värld före språket. En värld uppstår först när vi uttrycker oss och ger den betydelse.

Att det finns en värld gör att vi kan uttrycka oss och skapa betydelse. Heidegger trodde att djuren inte hade förmåga till språk eftersom de inte kunde förstå sig själva som ett själv i världen. Han grundade detta på samtida biologisk forskning och sökte framför allt stöd hos Jakob von Uexküll, som menade att alla djur är fångna i sin Umwelt, sin miljö. Omgivningen bestäms av djurets situation och sinnen och skiljer sig därmed mellan olika slags djur. En spindel förnimmer världen på spindelvis och kan enbart tänka spindeltankar.