Annons
Analys

Nils-Olof Ollevik:Vanlig feghet ofta bakom utvidgning

Inte sällan slås man av misstanken att bolagsstyrelsernas sammansättning mer har med modetrender än omtanke om bolagets bästa att göra.

Publicerad

Under en period på 1980-talet var det marknadsorientering som gällde, i slutet av 1990- talet måste styrelserna kompletteras med it-kunniga styrelseledamöter och sedan slog Percy Barnevik, det svenska näringslivets fixstjärna och ordförande i Investor, fast att svenska bolagsstyrelser behövde tillförsel av internationell kompetens.

Någon större skillnad i företagens prestationer eller avkastning har dock inte kunnat skönjas, oavsett vilket slags kompetens som för tillfället råkade vara efterfrågad. Därmed inte sagt att styrelserna skulle vara överflödiga eller att sammansättningen är oviktig, tvärtom är väl fungerande styrelser en förutsättning för väl fungerande och lönsamma företag.

Annons
Annons
Annons
Annons