Annons
X
Annons
X
Börsplus
Kommentar

Daniel Hniopek: Vända Wonderful Times Group ingen barnlek

Efter många svåra år visar Wonderful Times Group positiva resultat, men intresset från aktiemarknaden är svalt och värderingen låg. Men det finns en knut i ägarledet som gör denna tunt handlade aktie svårägd.

Wonderful Times Groups brädspelförlag ALF har utvecklat en del välkända partybrädspel.
Wonderful Times Groups brädspelförlag ALF har utvecklat en del välkända partybrädspel.

Wonderful Times Group (WTG), i huvudsak en distributör av barn- och babyprodukter samt leksaker och spel, har en brokig historia i bagaget. Bolaget har sedan 2010 omsatt kring 100 Mkr årligen, grovt avrundat, men verksamheten har varje år dragits med stora förluster på ofta bortåt 10 Mkr eller mer.

Resultatet är en historik av frekventa nyemissioner, kraftig utspädning och en aktiekurs som havererat totalt. Utvecklingen i grafiken nedan ser brutal ut, men det kan också nämnas att kursen varit rätt så stabil under de senaste två åren. Nu handlas aktien kring 8 kronor vilket med nuvarande antal aktier ger ett börsvärde på runt 20 Mkr. WTG är listat på Aktietorget.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index.

Efter att antal kvartal med successiva resultatförbättringar verkar vinden nu ha vänt för bolaget som vände till vinst under föregående år. De senaste tre kvartalen har bolaget levererat positiva rörelseresultat. Finns det anledning att tro på en beständig förändring som tids nog ger avtryck även i aktiekursen?

Annons
X

WTG är en liten koncern bestående av, som vi ser på saken, fyra olika affärer:

 • Carlo Baby/Kids. Distribution av barnprodukter främst på den svenska och norska marknaden. Omsatte 40 Mkr 2015 enligt redovisningen i dotterbolaget.
 • Suntoy. Distribution av leksaker. Omsatte 30 Mkr 2015.
 • ALF. Brädspelsförlag med titlar som Absolut Överens och Galenpanna. Omsatte 16 Mkr 2015.
 • Vincent Shoe Store. Designar och säljer barnskor. Omsatte kring 6 Mkr 2015.

De svårigheter som bolaget haft med att få fart på lönsamheten i verksamheterna ovan knyts till två huvudsakliga faktorer.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det första är en rätt så omskakande omstöpning i kundledet, där försäljning förskjutits från traditionell fackhandel (leksaksbutiker och butiker för barnprodukter) mot dagligvaruhandeln och e-handeln. Det har medfört både konkurser bland kunder och att konkurrerande grossister valt att lämna marknaden, som betydligt större Norstar med drygt 200 Mkr i omsättning (ägdes av samma koncern som äger BR-Leksaker).

  Det andra problemet, som delvis också är en följd av det första, är att kostnadskostymen under lång tid varit alldeles för stor. Och det har såklart inte varit lättare att avhjälpa när både omsättning och bruttomarginal fallit sedan 2012.

  Men även givet branschproblematiken är det svårt att ge något toppbetyg till styrelse och ledning när bolaget radat upp så stora förluster genom åren. Överlag ger också bolagets hemsidor ett svagt intryck, det saknas information om vissa nyckelpersoner och det har varit synnerligen svårt att få kontakt med ledningen. Inga pluspoäng där.

  Wonderful Times Group SEK
  Börskurs: Ca 8 kr
  Antal aktier (miljoner): 4,4*
  Börsvärde: 35 Mkr*
  Nettoskuld: 5 Mkr*
  VD Sofia Ljungdahl
  Styrelseordförande Matts Kastengren
  *Justerat med antagandet att konvertibelskuld på 10 Mkr konverteras till aktier (konvertibelkurs 5 kronor per aktie), vilket innebär att skuldsättningen minskar men antalet aktier ökar med 2 miljoner st.

  Men nu verkar det ändå som att nedgången saktat in och kostnadsbesparingarna börjat bita. Genom att skala ned verksamheten, samordna bolagets varuflöden till ett gemensamt logistikcenter i Huskvarna och minska antalet anställda har rörelsekostnaderna minskat från 66 Mkr 2013 till 28 Mkr 2016.

  Föregående räkenskapsår slutade därför med svarta siffror på sista raden, för första gången någonsin så vitt vi kan se. Och som verksamheten står och går i dagsläget är det inte otänkbart att WTG taktar på en rörelsemarginal kring 8 procent på helårsbasis. Det skulle i så fall innebära en värdering på 5,6 gånger rörelseresultatet (EV/Ebit) eller 7,4 gånger vinsten (P/E).

  PROGNOS INTJÄNINGSFÖRMÅGA*
  Omsättning 90,0 Mkr
  Bruttomarginal 39%
  Bruttovinst 35,1 Mkr
  Personalkostnader -15,0 Mkr
  Övriga externa kostnader -13,0 Mkr
  Rörelseresultat (exkl. avskrivningar på tidigare förvärv) 7,1 Mkr
  Rörelsemarginal Ca 8%
  Finansnetto -1,0 Mkr*
  Resultat före skatt 6,1 Mkr
  Resultat efter schablonskatt 22% 4,8 Mkr
  Antal aktier 4,4 miljoner*
  Börsvärde 35,2 Mkr
  P/E 7,4
  EV/Ebit 5,6
  *Under antagandet att konvertibelskuld på 10 Mkr konverteras till aktier (konvertibelkurs 5 kronor per aktie), vilket innebär att skuldsättningen minskar men antalet aktier ökar med 2 miljoner st. Detta kan ske först i november 2018.

  Aktiemarknaden verkar dock inte ha tagit notis om omställningen. Trots positiv utveckling flera kvartal i rad och en aldrig tidigare skådad vinstförmåga står aktien alltjämt och stampar kring 8-kronorsnivån.

  En förklaring kan finnas i ägarledet.

  Bolagets största ägare med 29 procent av aktierna är nämligen investeringsfonden SSE Opportunities. Den som inte känner till bakgrunden till vad som har hänt med fonden kan med fördel läsa om det här.

  SSE Opportunities är alltså under avveckling och så vitt vi kan se finns bara två svenska innehav kvar: bränslecellsbolaget Myfc och Wonderful Times Group.

  Största ägaren i bolaget kommer således behöva sälja sina aktier värda drygt 5 Mkr. Trots det minimala värdet på aktieposten är det omöjligt att sälja dessa över marknaden eftersom likviditeten i aktien är närmast obefintlig. En första tanke är därför att någon av övriga större ägare borde kunna köpa ut SSE Opportunities. Till exempel finns finanspersonen Patrik Tillman i ägarlistan, som åtminstone borde ha råd att köpa aktierna om intresset finns. Nu när WTG dessutom visar vinst borde en sådan manöver inte vara orimlig.

  Man borde dessutom kunna tänka sig att SSE Opportunities är villig att ge lite rabatt vid avyttringen då innehavet är litet och säljaren har få alternativ. Men det faktum att någon sådan transaktion inte skett, och att nuvarande ägare alltså verkar ointresserade av att köpa bolaget, är oroande.

  Det innebär också att det finns en risk att posten säljs till en helt ny ägare. Den som köper in sig i WTG i dag köper alltså på ett sätt in sig i ett bolag utan huvudägare. En sådan situation ska man inte lättvindigt kasta sig in i som mindre aktieägare.

  Sammantaget blir bilden att verksamheten verkar på vara rätt spår, även om bolaget verkar i en knepig bransch där det kanske inte längre finns en lika uppenbar plats för en liten distributör när handeln konsolideras. Men resultaten har trots allt förbättrats markant och på nuvarande nivå är värderingen på aktien intressant.

  Men med nuvarande ägarbild är det svårt att sätta köp på WTG. Vi väljer därför att avvakta med aktien, åtminstone tills vi ser hur ägarknuten löser sig – vilket förhoppningsvis sker i sinom tid.

  Wonderful Times Group 10 största ägare Andel
  SSE Opportunities Ltd 28,65%
  Patrik Tillman 18,41%
  Gillesvik 15,81%
  Lars-Åke Adolfsson 6,20%
  Robert Eriksson 3,81%
  Kasper Ljungkvist 1,49%
  Matts Kastengren 0,97%
  Nordnet Pensionsförsäkring 0,90%
  Carl-Johan Kastengren 0,68%
  Avanza Pension 0,52%
  Källa: Holdings
  Annons

  Wonderful Times Groups brädspelförlag ALF har utvecklat en del välkända partybrädspel.

  Bild 1 av 2

  Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index.

  Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X