Annons

Valutor påverkade resultatet positivt för Axis

Nätverksvideoföretaget Axis resultat före skatt för det andra kvartalet blev 166 miljoner kronor (116), enligt bolagets delårsrapport. Rörelseresultatet uppgick till 167 miljoner kronor (117) och rörelsemarginalen hamnade på 9,5 procent (7,2).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Nettoeffekter av valutaförändringar i underliggande fordringar och skulder i utländsk valuta har påverkat rörelseresultatet positivt med 27 miljoner kronor för andra kvartalet, jämfört med -8 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Omsättningen för kvartalet landade på 1 763 miljoner kronor (1 616), vilket ger en tillväxt i lokala valutor på 13 procent.

Annons
Annons
Annons