Valuta för pengarna

Under strecket
Publicerad
Annons

Det var länge sedan man hörde någon tala om offentligt och privat i termer av den närande och den tärande sektorn. Det är bra. Visst finns det gränser för hur stor den skattefinansierade sektorn i ett samhälle bör och kan bli, men att det offentliga kostar pengar betyder naturligtvis inte att det kan reduceras till en kostnadspost. Ett samhälle utan bra skola, rättsväsende och infrastruktur lär inte bli så värst närande.

Kanske var det oundvikligt med detta svepande ifrågasättande av stat och kommun. Det kom som en motreaktion efter 1960- och 1970-talens okritiska entusiasm för politisering, offentlig expansion och höjda skatter. Först hade näringslivet och kapitalisterna varit roten till allt ont, sedan blev det politikernas och det offentligas tur. Kanske var det oundvikligt, men det ledde mest till att människor grävde sig djupare ner i skyttegravarna.

Annons
Annons
Annons