Annons

”Välkomnar alla att följa med sin tid”

Även i Slussendebatten måste man respektera myndigheters olika roller, menar riksantikvarien Lars Amréus.

Publicerad
Slussen i Stockholm.
Slussen i Stockholm. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Fredrik von Feilitzen försöker i sin replik lägga orden i munnen på mig genom att hävda att jag antyder att det skulle vara fritt fram att riva Slussen. Det är en ohederlig debatteknik. Som jag beskrev i min tidigare replik är ansvaret för det statliga kulturmiljöarbetet, och därmed även ansvaret för riksintressen, tudelat mellan jämbördiga statliga myndigheter – länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Ingen av oss står över den andre eftersom vi svarar mot samma uppdragsgivare – regeringen. Men vi har olika roller. Riksantikvarieämbetets ansvar ligger i att peka ut nya riksintressen, revidera befintliga riksintressebeskrivningar, utöva uppsikt över riksintressesystemet, snarare än att överpröva enskilda beslut fattade av länsstyrelsen.

Slussen i Stockholm.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons