Annons

”Välkommet besked om jakt på säl”

Foto: Nigel Roddis/Reuters/TT

Vi kustfiskare välkomnar den debatt som vår första artikel har lett till, och att regeringen nu ger Naturvårdsverket i uppdrag att fatta beslut om jakt på gråsäl. Det skriver Peter Ronelöv Olsson, Sveriges Fiskares Producentorganisation, i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Den svenska regeringen ger nu Naturvårdsverket i uppdrag att fatta beslut om licensjakt på gråsäl för att minska det hot som den växande sälstammen har på torskbeståndet i Östersjön. Det är bra och något som vi svenska kustfiskare inom Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, länge har efterlyst.

Bra är också den debatt som har uppstått efter vår debattartikel (SvD Debatt 29/5) om att vi alla nu måste agera för att rädda torsken i Östersjön. Såväl forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och företrädare för Världsnaturfonden, WWF, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna har i olika debattsvar (SvD Debatt 1/6 och 31/5) sträckt sig till att erkänna att den växande sälstammen är ett hot mot torskbeståndet.

Annons
Annons
Annons