X
Annons
X

Linus Hagström: Välkommen men skör avspänning

Likt Japan för 20 år sedan är Kina idag landet på allas läppar. Fascinationen över det ekonomiska undret får i år dessutom extra draghjälp av Peking-OS. Kina representerar dock inte bara ekonomiska möjligheter. När den kinesiska staten som aktör problematiseras eller kritiseras handlar det i vår del av världen oftast om bristen på demokrati och mänskliga rättigheter, samt om kampen mot repression i Tibet och Uighur.

För ett grannland som Japan är Kina en långt mer påtaglig och därtill mångfacetterad aktör. Där är det framför allt stormakten Kina som vållar huvudbry. Att också Japan har stormaktsambitioner gör tidvis ländernas relation osäker, och flera bilaterala problem skapar ytterligare grogrund för instabilitet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X