X
Annons
X

Sanna Rayman: Välkommen invigning i Stockholm

Origo är latin för mittpunkten i ett koordinatssystem, just i skärningspunkten där axlarna möts, men också namnet på länets första resurscentrum mot hedersförtryck, som invigdes i Stockholm i går. Här samordnar länsstyrelsen, Polismyndigheten i Stockholms län, landstinget, Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms stad sina insatser.

70 000 unga i Sverige upplever att de inte fritt kan välja en partner, skrev initiativtagarna i Aftonbladet häromdagen (21/2). Hedersförtrycket spänner mellan denna känsla och uttalade hot och våld. Att samhället hjälper och inte minst förhindrar att situationer eskalerar och rentav leder till mord är absolut nödvändigt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X