Hela denna artikel är en annons

Väljer bort att investera i fastighetsaktier

Nordeas fondförvaltare Mathias Leijon har helt valt bort investeringar i fastighetsaktier. Trots det låga ränteläget har han svårt att se att investering i fastigheter långsiktigt kommer att vara en bra affär.

– Hur ska man tjäna pengar på fastigheter på fem till sju års sikt, frågan han sig.

Tillsammans med Nordeas Mats Andersson förvaltar Mathias Leijon fonden Nordea Nordic Stars.

Foto: NordeaBild 1 av 2

På listan över riskfyllda placeringar som valts bort så återfinns företag inom oljeservice och fonden äger förhållandevis lite inom gruv- och banksektorerna. Men vad som sticker ut är valet att inte investera i fastighetsaktier.

Foto: SERGEYEVA ELENABild 2 av 2

Tillsammans med Nordeas Mats Andersson förvaltar Mathias Leijon fonden Nordea Nordic Stars.

Foto: NordeaBild 1 av 1
Tillsammans med Nordeas Mats Andersson förvaltar Mathias Leijon fonden Nordea Nordic Stars.
Tillsammans med Nordeas Mats Andersson förvaltar Mathias Leijon fonden Nordea Nordic Stars. Foto: Nordea

Tillsammans med Nordeas Mats Andersson förvaltar Mathias Leijon fonden Nordea Nordic Stars. Fondens strategi är långsiktighet. För att förstå riskerna i bolag görs i samråd med Nordeas ESG-team.
ESG, Environmental, Social and Governance issues, omfattar kriterier som gäller miljöansvar, socialt ansvar och ägarstyrning.

– Genom grundliga analyser väljer vi ut de 50 bästa affärsmodellerna i Norden i en kombination av finansiella faktorer och ESG-faktorer. Jag vill verkligen poängtera att vi inte ser något motsatsförhållande mellan långsiktig god avkastning och ESG, säger Mathias Leijon.

Bolag som ingår i fonden är till exempel Autoliv, norska gödselbolaget Yara, Fenix Outdoor, ABB och Millicom.

– Vårt största innehav är det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk som motsvarar 5,7 procent av porföljen. De har en affärsmodell som vi verkligen tror på och de adresserar problemet med diabetes som är ett växande hälsoproblem och som skapar mycket lidande för miljontals människor. Inom Telekom har vi ett stort innehav i Tele 2. Vi föredrar att äga dem framför TeliaSonera då det fortfarande tar mycket kraft för Telia att hantera historiska felaktigheter som problem med korruption på vissa marknader. Dock ser vi att den nya ledningen på Telia gör mycket och vi arbetar aktivt med Telia för att bidra till att bolaget blir ännu bättre inom ESG.

På listan över riskfyllda placeringar som valts bort så återfinns företag inom oljeservice och fonden äger förhållandevis lite inom gruv- och banksektorerna. Men vad som sticker ut är valet att inte investera i fastighetsaktier.

Foto: SERGEYEVA ELENABild 1 av 1
På listan över riskfyllda placeringar som valts bort så återfinns företag inom oljeservice och fonden äger förhållandevis lite inom gruv- och banksektorerna. Men vad som sticker ut är valet att inte investera i fastighetsaktier.
På listan över riskfyllda placeringar som valts bort så återfinns företag inom oljeservice och fonden äger förhållandevis lite inom gruv- och banksektorerna. Men vad som sticker ut är valet att inte investera i fastighetsaktier. Foto: SERGEYEVA ELENA

Valet sticker ut

På listan över riskfyllda placeringar som valts bort så återfinns företag inom oljeservice och fonden äger förhållandevis lite inom gruv- och banksektorerna. Men vad som sticker ut är valet att inte investera i fastighetsaktier.
Något som Mathias Leijon medger kortsiktigt kan vara fel. Leijon anser att fastigheter redan är högt värderade och har svårt att se hur det ska kunna ske en positiv utveckling över tid.

– I detta låga ränteläge kan det kanske tyckas förvånande men vi är långsiktiga investerare och ur det perspektivet har jag svårt att se hur den branschen ska kunna vara lönsam.Samtidigt säger Mathias Leijon att han tror att Autoliv är nya Atlas Copco och att Tele2 visat fin tillväxt i Sverige, samt ABB.

Det sistnämnda tror han mycket på framöver.

– Det är ett bolag som jag anser har kommit lite i skymundan, kanske för att det uppfattats som lite väl teknokratiskt. Men vi ser nu att bolaget håller på att migrera från att vara ett ingenjörsstyrt bolag till ett mycket mer kundorienterat servicebolag, som även är väsentligt mer tillgängligt för aktiemarknaden. Dessutom är bolagets balansräkning stark och vi ser möjligheter till goda utdelningar från bolaget under en lång tid framöver. Nu har man genomfört en rad interna struktureringsprocesser som jag tror kommer öka lönsamheten. Bolaget har också stora möjligheter att dra nytta av omställningen till mindre koldioxidintensiva energikällor. Dessutom har de mer än 200 pågående projekt som bidrar till en ökad energieffektivisering inom företag.

Annons
Annons
Annons