”Väljarnas oro för invandring måste tas på allvar”

Synen på invandring har på kort tid blivit mer negativ. Hela 58 procent av svenskarna anser att det är för stor. Ändå väljer både S och M att blunda för denna förskjutning i opinionen, skriver Mattias Holmström, Den Nya Välfärden.

Under strecket
Publicerad

Mattias Holmström

Foto: privat
Annons

Sverige har av tradition varit ett tolerant land vad gäller synen på invandring. Detta slogs inte minst fast av Göteborgs universitets SOM-undersökning som genomfördes under tidig höst 2014 och presenterades i april 2015, vilken inte visade på någon markant ökning av den invandringskritiska opinionen.

Trots detta var Sverigedemokraterna det enda parti som ansågs vara en vinnare i det senaste riksdagsvalet. Sedan valet har utvecklingen gått åt samma håll – SD är i princip det enda politiska alternativ som alltjämt växer sig starkare. De övriga partierna verkar dessutom bry sig föga om att deras väljarstöd minskar till följd av SD:s framgångar.

Annons
Annons
Annons