Annons
X
Annons
X

Väljarna vill se ett utvecklat allianssamarbete

Vi har låtit väljarna svara på frågan om hur viktigt ett fortsatt allianssamarbete är. Svaret vi fick är tydligt. En stor majoritet vill att samarbetet utvecklas vidare, skriver partisekreterarna för M, FP, C och KD.

[object Object]
Sofia Arkelsten, Nina Larsson, Michael Arthursson och Acko Ankarberg Johansson. Foto: SCANPIX

BRÄNNPUNKT | ALLIANSENS SAMARBETE

Alliansen har gemensamt tagit ansvar för Sveriges ekonomi, jobben och välfärden i en orolig tid. När andra länder i vår närhet tvingas till omfattande nedskärningar har vi tillsammans kunnat presentera satsningar på jobb, utbildning, företagande och en stärkt gemensam välfärd med bland insatser för ökad tillgänglighet i vården.

Våra partier har arbetat tillsammans sedan 2004 och genom vårt nära samarbete har vi lyckats vinna väljarnas förtroende i två riksdagsval.

För att få en tydligare bild av hur väljarna ser på samarbetet inom Alliansen gav vi Skop i uppdrag att genomföra en undersökning riktad till allmänheten. Cirka 1 000 personer deltog i undersökningen som bygger på personliga intervjuer.

Annons
X

Exempelvis har deltagarna besvarat frågan hur viktigt det är att allianspartierna fortsätter att utveckla sitt samarbete. Svaret är tydligt – en stor majoritet anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att allianspartierna fortsätter att utveckla sitt samarbete. Sammantaget är det 71 procent som svarar så.

Samtidigt visar undersökningen att önskemål om ett fördjupat allianssamarbete även går att se över de traditionella blockgränserna. Det finns en majoritet som anser att det sammantaget är viktigt att allianspartierna fortsätter att utveckla sitt samarbete bland sympatisörer till samtliga partier förutom bland sympatisörer till Vänsterpartiet. Bland de borgerliga sympatisörerna är det i genomsnitt 9 av 10 som anser att det är viktigt att samarbetet fortsätter att utvecklas medan andelen är 52 procent bland sympatisörer till S, V och MP.

Även i synen på vad M, FP, C och KD tillför i allianssamarbetet är det tydligt att deltagarna uppfattar att våra partier bidrar med olika styrkor och erfarenheter. Ekonomi och stabilitet hamnade högt när frågan ställdes kring vad Moderaterna tillför Alliansen. Folkpartiets starka engagemang i skol- och utbildningsfrågor blev tydlig även i undersökningsresultatet då dessa politikområden hamnade högt i deltagarnas svar kring vad FP tillfört samarbetet. Centerpartiets arbete för bättre miljö tillsammans med goda villkor för företagande gjorde avtryck på resultatet där miljöfrågor och företagspolitik hamnade i topp. Samtidigt är det klart att många väljare förknippar Kristdemokraterna med en tydlig familjepolitik och välfärdsfrågor – familjefrågor tillsammans med vård och omsorg hamnade i topp i undersökningens fråga kring vad KD tillför Alliansen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Alla partier har ett ansvar för sin egen utveckling och arbetar med sin egen förnyelse. Samtidigt står det klart att väljarna förväntar sig ännu mer av Alliansen. Vårt gemensamma ansvar är att inför valet 2014 utveckla en offensiv reformagenda för fler jobb och företag i hela Sverige.

  Skiljelinjerna är tydliga i svensk politik. Mot Alliansens gemensamma politik för ekonomin,, miljön, nya jobb och valfrihet och kvalitet i välfärden, står en splittrad opposition som helt saknar gemensamma besked och förslag.

  SOFIA ARKELSTEN (M)

  partisekreterare

  NINA LARSSON (FP)

  partisekreterare

  MICHAEL ARTHURSSON (C)

  partisekreterare

  ACKO ANKARBERG JOHANSSON (KD)

  partisekreterare

  Annons
  Annons
  X

  Sofia Arkelsten, Nina Larsson, Michael Arthursson och Acko Ankarberg Johansson.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X