Annons

Sanna Rayman:Väljarna är mer pragmatiska än partierna om SD

** Sverigedemokraterna **
Ledamöter: 49 (+29)
Medelinkomst: 521 000 kr
Medelålder: 39 år
Andel kvinnor: 22 procent
** SD har Riksdagens yngsta ledamot: ** Dennis Dioukarev, 21 år
** Sverigedemokraterna ** Ledamöter: 49 (+29) Medelinkomst: 521 000 kr Medelålder: 39 år Andel kvinnor: 22 procent ** SD har Riksdagens yngsta ledamot: ** Dennis Dioukarev, 21 år Foto: LARS PEHRSON
Under strecket
Publicerad

**Väljarna är inte **överens med riksdagspartierna om att SD bör isoleras till varje pris. Åtminstone inte om man ska tro den Ipsosmätning som DN kunde berätta om i går. Själva frågeställningen hade kunnat vara renare, men om vi bortser från metoderna och försöker tolka resultatet utifrån att svaren ändå indikerar ett ja eller nej på frågan om samarbete så kan vi konstatera att ”48 procent av väljarna tycker att partierna ska samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man har liknande uppfattning. Något färre, 43 procent, vill göra allt för att minska SD:s inflytande.”

**Många i den **politiska sfären kommer fokusera på blockskillnaderna i siffrorna och göra en Svarte Petter-lek av dem. Och visst, skillnader finns. Fler borgerliga väljare (50 procent) tycker att samarbete på områden där samsyn redan finns är okej, men även inom det rödgröna blocket samlar denna synpunkt 32 procent. Till och med bland Vänsterpartiets väljare är det 26 procent som ger grönt ljust för visst samarbete. Alls ingen majoritet, men andelen indikerar likväl en stor attitydskillnad mellan partierna och deras väljare.

Annons
Annons
Annons