Annons

”Välj tyska modellen för höghastighetståg”

Ett tyskt höghastighetståg på sträckan Hannover–Göttingen.
Ett tyskt höghastighetståg på sträckan Hannover–Göttingen. Foto: Julian Stratenschulte/TT

Sverige kan knappast inom rimlig tid skapa ett nytt höghastighetssystem som är helt fristående från nuvarande järnvägsnät, skriver Carl-Johan Jargenius.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Sverige är ett land med långa avstånd och gles befolkning. Tyskland är ett betydligt mer tättbefolkat land. Ändå anser man sig i Tyskland inte ha råd med ett sammanhängande nät av högshastighetsjärnvägar. Också i Danmark, som i somras fick sin första nya höghastighetsbana, väljer man att komplettera det befintliga järnvägsnätet med nya sträckor där de verkligen behövs.

Ska Sverige satsa på ett sammanhängande nytt system med höghastighetsjärnvägar mellan landets tre storstadscentra, eller ska vi som i Danmark och Tyskland nöja oss med att bygga ut kapaciteten och öka kvaliteten på våra nuvarande järnvägar? Hur ser utvecklingen ut i andra länder?

Annons
Annons
Annons