Annons

Välj mångfaldens Europa

Ett nej i folkomröstningen medför inte bara att vi undviker ekonomiska risker. Det är positivt för samarbetet i Europa och ger oss bättre förutsättningar att påverka vår framtid. Ett nej till EMU är en möjlighet för både Sverige och Europa, anser språkröret Maria Wetterstrand (mp) och EU-parlamentarikern Maj Britt Theorin (s).

Under strecket
Publicerad

Den 14 september står vi inför ett viktigt vägval. Det handlar om Sverige ska gå med i EMU:s tredje steg eller inte. Det handlar om vi ska överlåta ekonomisk makt till den Europeiska centralbanken, ECB, eller om vi ska ha den kvar i Sverige. Det handlar om vilka möjligheter och förutsättningar vi ska ha för att föra en politik som passar vårt näringsliv och som kan främja jobb och utveckla välfärden.

Vi representerar olika partier med olika åsikter i många frågor. Men vi delar en gemensam övertygelse: ett nej till EMU ger oss bättre förutsättningar att påverka vår framtid och bevara vårt demokratiska inflytande. Vi tror också att vi fria från EMU har bättre ekonomiska möjligheter att skapa stabilitet och trygghet. Men minst lika viktigt är att en fortsatt självständighet även är positivt för det europeiska samarbetets utveckling. För det handlar också om att hitta de bästa formerna för samverkan och solidaritet.

Annons
Annons
Annons