Annons

”Välfungerande samarbeten slås nu sönder”

Inga-Kari Fryklund, Heidi Stensmyren och Sven Söderberg.
Inga-Kari Fryklund, Heidi Stensmyren och Sven Söderberg. Foto: Pressbilder, Emma-Sofia Olsson

Skatteverket har gjort en orimlig tolkning ifråga om vad som är att beteckna som bemanningstjänster respektive vårdtjänster. Det skriver Inga-Kari Fryklund, Heidi Stensmyren och Sven Söderberg i en slutreplik om vårdmomsen.

Under strecket
Publicerad

Kristina Andreasson menar i en replik på vår artikel om vårdmomsen att Skatteverket har ett begränsat handlingsutrymme i frågan. Vi delar inte den uppfattningen. Att välfungerande samarbeten i den privat drivna vården och omsorgen nu slås sönder beror på att Skatteverket har gjort en orimligt vid tolkning ifråga om vad som är att beteckna som bemanningstjänster respektive vårdtjänster, efter Högsta förvaltningsdomstolens dom från 2018. Detta trots att riksdagen sedan länge har slagit fast att sjukvården ska vara momsfri och att legitimerad vårdpersonal verkar i vården utan moms.

Kristina Andreasson menar att den enklaste lösningen på vårdmomsproblematiken vore att ta bort regionernas och kommunernas momskompensation från staten. Det låter sig dock inte enkelt göras och riskerar att få oönskade konsekvenser i välfärden. Redan idag finns det en benägenhet i många kommuner och regioner att låta bli att upphandla verksamhet och istället driva verksamheten i egenregi, trots relativt höga kostnader. Om momskompensationen togs bort riskerar dessa tendenser att tillta, vilket inte på något sätt skulle vara till gagn för patienterna.

Annons
Annons
Annons