Annons
X
Annons
X

”Valfriheten ska utvecklas, inte avvecklas”

25 socialdemokrater i Stockholms län försöker på SvD Debatt att skapa ett motsatsförhållande mellan privata vårdgivare och satsningar på sjukvården. Vi utvecklar sjukvården och stärker samtidigt patientens valfrihet, skriver Alliansens gruppledare i Stockholms läns landsting.

Debatten om vårdval
Foto: Tomas Oneborg

REPLIK | SJUKVÅRDEN

Alliansen har styrt Stockholms läns landsting sedan 2006. Under dessa år har över 30 vårdval införts. Fokus har flyttats till den enskilda patienten och till sjukvårdens kvalitet. Genom vårdval har patientens rättigheter att bestämma själv stärkts och utbudet av sjukvård har ökat. Utan valfrihet och många vårdgivare skulle patienterna få vänta betydligt längre. Som det var förr, och fortfarande är i många S-styrda landsting.

När Socialdemokraterna styrde Stockholms läns landsting 2002-2006 hade landstinget stora ekonomiska problem trots rekordstora skattehöjningar. Södertälje och Norrtälje sjukhus levde under nedläggningshot. Vårdcentralerna minskade i antal. Dessutom byggdes inte en enda meter spår i kollektivtrafiken.

Med Alliansen har Stockholms läns landsting visat överskott tio år i rad. Detta trots en skatteutjämning som innebär att vårt landsting är det enda som betalar till övriga landet. Med den S-styrda regeringen beräknas stockholmarna år 2021 få betala 2,5 miljarder, en siffra som jämförelsevis var 0,86 miljarder kronor 2015.

Annons
X

Alliansens reformer sedan 2006 har haft stor betydelse för en köfri sjukvård. Nu siktar vi framåt, i vår strävan efter att förbättra för medborgarna ytterligare steg för steg. Vi arbetar just nu för att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av landstingets verksamheter och frigöra resurser för kärnverksamheten. Målsättningen är sänkta kostnader för byråkrati, lokaler, konsulter och smidiga processer och vi ska se till att landstinget blir ett föredöme inom offentlig upphandling.

Det finns delar av det som Socialdemokraterna lyfter fram som vi också är bekymrade över. Semesterperioden under jul och nyår innebar ett för hårt tryck på akutmottagningarna. Vi har därför gjort det till en prioriterad uppgift för landstingets chefläkare att utvärdera vinterns planering och komma med förslag på hur en tillräcklig kapacitet ska säkerställas kommande semesterperioder. För att sjukvården ska vara tillgänglig i hela Stockholmsregionen ges socioekonomisk ersättning i vårdvalet för husläkarmottagningarna för att uppmuntra etablering i hela länet. Vi följer denna utveckling noggrant.

De flesta av de närakuter som Socialdemokraterna vill ”öppna omedelbart” kommer att öppna detta år. Men det är tämligen omöjligt att öppna dem innan de finns färdiga. De nya närakuterna för barn och vuxna är en ny vårdnivå som Alliansen inför för att stärka primärvårdens roll och göra sjukvården mer tillgänglig. Syftet är att flytta ut vården från akutsjukhusen närmare patienten.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För att ytterligare förstärka primärvården och sätta patienten i centrum har Alliansen före sportlovet presenterat sin långsiktiga färdriktning med en fast husläkarkontakt för alla, om en ökad tillgänglighet i tid och kontaktssätt. Vi ser ett tydligt behov av mer sammanhållen patientcentrerad sjukvård. Du ska kunna ha en direktkontakt med din ansvariga läkare för att få vägledning och råd vilken vårdinstans du bör söka dig till eller kunna få hjälp om ditt ärende fastnar någonstans. Vi säger också tydligt att valfriheten ska utvecklas, inte såsom socialdemokrater alltid förespråkar, avvecklas. 

  Socialdemokraterna är välkomna till diskussionen om hur Stockholmsregionens sjukvård kan bli bättre. Hittills har förslagen mest fokuserat på avskaffande av valfrihet och en Reepaluutredning som i praktiken vill få bort alla privata vårdgivare utan vilka vårdköerna skulle ringla som Midgårdsormen runt vårt län. Inte förrän någon gång i höst har Erika Ullberg dessutom sagt att Socialdemokraterna ska fälla sin dom över Göran Stiernstedts rapport, med många tänkvärda förslag som i långa stycken ansluter till Alliansens utpekade färdväg framåt. Inte minst att privata vårdgivare behövs. Socialdemokraternas röda linje fortsätter vara att misstänkliggöra privata vårdgivare och vara motståndare till människors valfrihet. Det är obegripligt.

  Människor förväntar sig – och har rätt att förvänta sig – en effektiv och sammanhållen sjukvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och möjlighet att kunna välja vårdgivare. Detta fortsätter Alliansen i Stockholms läns landsting att arbeta för.

  Irene Svenonius (M)

  finanslandstingsråd

  Anna Starbrink (L)

  hälso- och sjukvårdslandstingsråd

  Ella Bohlin (KD)

  barn- och äldrelandstingsråd

  Gustav Hemming (C)

  landstingsråd och gruppledare

  Annons
  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X