Annons

Valfriheten har sänkt kvaliteten i skolan

Den svenska skolan tappar stort i både kunskap och likvärdighet, jämfört med skolor i andra OECD-länder. Förklaringen är lika enkel som kontroversiell – valfriheten i alla led; för elever, lärare och föräldrar och politiker, har sänkt det svenska skolsystemet till en nivå under OECD-genomsnittet. Efter att ha hanterat skolan som en experimentverkstad under 20 år måste politikerna på nationell nivå nu ta sitt ansvar, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Under strecket
Publicerad

I förra veckan visade PISA-undersökningen att Sverige fortsätter tappa i både kunskaper och likvärdighet gentemot andra jämförbara länder. Reaktionerna blev förstämning och förvirring. Sverige håller på att förlora positionen (alternativt har redan förlorat) som en kunskapsnation.

En viktig orsak är att istället för att bygga en likvärdig skola av hög kvalitet för alla elever, har politiker talat sig hesa för valfrihet och privata ägande, något som resulterat i ett segregerat och svåröverskådligt skolsystem.

Annons
Annons
Annons