Annons

Valfriheten för enskilda är vinsten

Tvärtemot vad SNS-forskarna kommit fram till om välfärden, finns det en tydlig vinst med valfrihet av olika slag. Det handlar om att makten har flyttats från politiker och tjänstemän till den enskilde, skriver kristdemokrater.

Under strecket
Publicerad

Att skriva en hel antologi och komma fram till att man inget vet är nästan värt beundran. Detta är dock en av slutsatserna i SNS:s antologi Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?

En annan slutsats som rapporten innehåller är att konkurrensutsättning inte ser ut att ha gett så entydiga vinster som många förväntat sig. Vi kan dock utifrån vår erfarenhet som förtroendevalda av medborgarna under många år ge en annan bild. En av oss – Acko Ankarberg Johansson – var dessutom regeringens särskilde utredare och lämnade förslaget LOV, lagen om valfrihetssystem, som är grunden för de senaste årens framväxt av fritt val i olika former.

Annons
Annons
Annons