Annons
X
Annons
X

Valfrihet kräver konsekvens

SPRÅKSPALTEN | IDAG ELLER I DAG

I dag handlar språkspalten om regler, framförallt om skrivregler. Men allra först skall jag på ­förekommen anledning ta upp en regel som gäller både tal och skrift. När jag i trettondagsaftonens språkspalt utgick från de tre vise männen för att få tillfälle att ta upp regeln för växlingen mellan -a och -e vid böjningen av adjektiv (den gamla kvinnan; den gamle mannen) så skulle jag för tydlighetens skull ha lagt till att denna regel endast gäller adjektiv som bestämmer substantiv i singularis.

De tre vise männen är ett specialfall; i modern svenska förekommer inte -e vid böjningen av adjektiv som bestämmer substantiv i pluralis. Vi säger och skriver såväl de gamla männen som de gamla kvinnorna. E-formen i pluralis är ett föråldrat bruk som endast lever kvar i vissa uttryck som fullmäktige, de tre vise männen, de äldste.

I skriftspråket aktualiseras ofta regler som vi inte behöver ha en tanke på när vi talar. Hur är det till exempel med valet mellan stor och liten bokstav i sammansättningar, undrar många läsare. Skall man skriva stockholmsluft eller Stockholmsluft? Skall det vara hockeysverige eller Hockeysverige?

Annons
X

Svaret är att det skall vara Stockholmsluft och Hockeysverige. Sammansättningar skrivs med stor bokstav om det inledande ordet (förleden) är ett egennamn som i Stockholmsluft (jfr också Boråsspelare, Uppsalalag). I sammansättningar som falukorv och hötorgskonst, som skrivs med liten bokstav, har förledens namnkaraktär suddats ut. Här handlar det om en viss typ av korv och ett visst slags konst, inte om korvens eller konstens proveniens.

Också när det andra ordet i en sammansättning (efterleden) är ett egennamn, som i Hockey­sverige, skall sammansättningen skrivas med stor begynnelsebokstav (jfr Storstockholm, Väst­sverige). Om en sådan sammansättning är ovanlig eller kanske högst tillfällig kan man markera detta med ett bindestreck mellan för- och efterled (Kultur-Sverige, Sommar-Stockholm). Den som ytterligare vill markera sammansättningens ad hoc-karaktär kan möjligen skriva sommar-Stockholm, men det skrivsättet sanktioneras inte i Svenska skrivregler.

”Några ord som alltid ger mig bekymmer är idag, imorgon etc”, skriver Stefan Mellerborg. Han undrar om ord av det här slaget skall skrivas ihop (som han gör) eller skrivas isär (som han ser många andra göra). Som framgår av den här språkspaltens två första ord så är jag en av de många andra. Jag har en gång lärt mig att det skall vara i dag med mellanslag mellan orden, och det sitter i. Men för den som kontrollerar saken i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) står det genast klart att valfrihet numera råder. Man kan skriva antingen i dag eller idag. Men som vanligt när det finns alternativa skrivsätt gäller det att vara på sin vakt. Det duger inte att skriva i dag på den ena raden och idag på nästa. Sådana inkonsekvenser sätter läsarens ­tålamod på prov – både i dag och i morgon.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X