Annons

”Valfrihet förutsätter jämlikhet”

Markus Kallifatides, Reformisterna (längst till höger).
Markus Kallifatides, Reformisterna (längst till höger). Foto: Henrik Montgomery/TT

De väldokumenterade och allvarliga bristerna i den marknadiserade och privatiserade välfärden måste bekämpas. De förslag vi nu presenterar borde drivits igenom för 30–40 år sedan, skriver Markus Kallifatides i en slutreplik om välfärden.

Under strecket
Publicerad

S-föreningen Reformisterna vill stärka välfärden i Sverige, minska den skenande ojämlikheten och bygga landet starkt. Därför presenterar vi förslag (SvD Debatt, 17/11) för mer ändamålsenlig styrning och organisering av svensk välfärd för att nå lagstiftningens mål om god och jämlik skola, vård, omsorg och assistans i hela landet, samt öka medborgares inflytande över hur välfärden utformas. Vi presenterar precis den typ av förslag som borde ha lagts fram och genomdrivits för trettio-fyrtio år sedan som svar på dåtidens stelbenta byråkrati och paternalistiska välfärd istället för den extrema omsvängning som genomdrevs, ofta utan vare sig föregående utredning eller respekt för remissinstanser, och som föranlett dagens svårartade brister. Vi lutar oss mot tiotals statliga utredningar och omfattande samhällsvetenskaplig forskning som kartlägger de systematiska välfärdsbristerna och Sveriges anmärkningsvärda oförmåga att använda EU-rätten för att utforma en solidarisk och generell välfärd.

Istället för att diskutera Reformisternas framåtsyftande förslag blickar Fredrik Segerfeldt (SvD Debatt, 18/11) bakåt och påtalar att ”reallönerna” minsann har stigit med 66 procent sedan 1995. Vad det har med frågan om hur välfärden ska styras att göra kan var och en få fundera över. Tillväxten och därmed inkomstutvecklingen hade naturligtvis varit högre om framför allt skolan men också annan offentlig verksamhet inte hade brutits ned av de senaste decenniernas new public management.

Annons
Annons
Annons