X
Annons
X

Jenny Björkman: Välfärdsstaten satte gränser för friheten

Den som inte arbetar skall inte heller äta. Och den som inte sköter sig skall inte få ta del av samhällets socialpolitik. Det menade åtminstone den under sin levnad mycket välkände och välrenommerade liberalen Gerhard Halfred von Koch. Han var en av dem som var med och byggde upp den tidiga svenska välfärdsstaten och för honom tycktes de begränsningar som fanns inom socialpolitiken inte gälla statens räckvidd, utan individernas skötsamhet.

Men var går gränsen för det privata? Hur långt kan statliga företrädare, myndigheter och andra träda in i våra enskilda liv utan att vi protesterar? Svaret på dessa frågor skiljer sig åt beroende på vem vi frågar. Gränserna för vår integritet är inte givna och därför kommer svaren att se olika ut både beroende på vem och när man frågar. För hundra år sedan såg man inte på den enskilda sfären på samma sätt som i dag.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X