”Finansiering av välfärden står inför en kris”

Vi som representerar professionerna inom hälso- och sjukvård och omsorg kräver att regeringen tillsätter en bred parlamentarisk kommitté med uppdrag att lösa den hotande finansieringskrisen i den svenska välfärden. Vi är också beredda att bidra konstruktivt i ett sådant arbete, skriver representanter för professionerna inom vården, bland andra Läkarförbundet och Vårdförbundet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Emma-Sofia Olsson
Annons

Av alla strategier en regering kan välja för att säkra vår gemensamma välfärd är passivitet den sämsta. De som får betala priset för regeringens och oppositionens passivitet är förstås patienter och brukare som inte får den vård och omsorg de behöver. Men priset för politikens passivitet betalas också av alla vårdens och omsorgens professioner som tvingas ta det ansvar som politiken ryggar inför.

Många av våra medlemmar har en svår arbetssituation med omöjliga prioriteringar och ständig etisk stress – och dag för dag ökar trycket på professionerna att prioritera tuffare. Det blir också allt svårare att värna en högkvalitativ och solidariskt finansierad välfärd som ges på lika villkor till hela befolkningen.

Annons
Annons
Annons